Oversikt: Jernkorset (Eisernes Kreuz)

Oversikt over det tyske Jernkorset (Eisernes Kreuz) med tilhørende grader og varianter.

– Alle våre oversikter er kun ment som en informativ oversikt. Det er ingen garanti for at merkene som vises er av originale eksemplarer. Videre er ikke alle varianter av merkene tatt med (forskjellige produsenter/patterns o.l.)

– Oversikten viser alle merker som ble innstiftet. Noen merker er omstridte mtp. hvorvidt de ble utdelte, og enkelte av merkene er svært sjeldne og ikke mulige å oppdrive. Listen søker å være komplett og riktig, men det gis ingen fulle garantier for dette da referanselitteratur i mange tilfeller er vanskelig å finne.

– Merkene/Utmerkelsene er IKKE i målestokk til hverandre eller til original størrelse!

Avatar photo

Admin

Admin er den offisielle informasjonskontoen for Samlerforumet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *