Verwundetenabzeichen 1939 (Såretmerket)
Postet av: Admin - 01.06.2006 - Sist endret: Aldri
 

Såretmerket (Verwundetenabzeichen) ble gjeninnstiftet av Adolf Hitler under invaderingen av Polen i 1939.

 

   

Merket stammer fra såretmerket som ble innstiftet under første verdenskrig, men hadde som mange andre medaljer og utmerkelser, blitt nazifisert med nasjonalsosialistenes symbol, hakekorset.

Hitler bestemte seg for å lage et felles såretmerke for hær og marine, noe som skilte seg fra de to forskjellige typene som hadde blitt benyttet under første verdenskrig.
 
Merket ble imidlertid introdusert allerede under den spanske borgerkrigen 22. mai 1939. Dette merket er likt som førstnevnte, men er basert på utmerkelsen fra første verdenskrig og har derfor formen av en annen hjelm enn merket som ble brukt under andre verdenskrig.

Det ble totalt utdelt 183 merker, men man antar at mange mottok merket med denne formen helt frem til 1942.
 


   
Såretmerket 1939 - Gull
på uniform


 
Såretmerket - sølv
i presentasjonseske

Generelt
Merket er ovalt av form og viser to sverd som krysser hverandre med en ramme av eikeløv. Merket sentrum har en hjelm av typen M35, merket med hakekorset i midten. Merkets "bakgrunn" er ikke flat, men har mange uthøyninger av små prikker.

Såretmerkets klasser
I likhet med merket fra første verdenskrig kom såretmerket av 1939 i tre klasser:

- Sort (1 eller 2 skader påført i kamp)
- Sølv (2 eller 4 skader påført i kamp)
- Gull (5 eller flere skader påført i kamp)

Utdeling
Alle som tjenestegjorde i militære avdelinger kunne motta merket om man møtte de kriteriene som ble satt.
 
Om man mistet en legemsdel eller synet i kamphandlinger mottok man automatisk merket i sølv. Død eller fullstendig invaliditet førte til merket i gull, og merket ble utdelt til soldatens familie om man ble drept.

Den eneste måten man kunne motta merket utenom i kamphandlinger var ved frostbitt. Alle som mottok merket fikk dette skrevet i soldatens tjenestebok (Soldbuch) og fikk et dokument som bevis (urkunde).

I mars 1943, etter forespørsel fra Dr. Josef Göbbels, ble det også mulig for sivil å motta såretmerket. Dette gjaldt sivile som jobbet i forbindelse med produsering av krigsmatriell eller annet arbeid som var til nytte for Tysklands krigsinnsats.

Utforming
Det sorte merket er nesten alltid sett med "hollow-back" og "die-stamped", mens sølv- og gullversjonen av merket er "solid-back" "die-stamped eller die-cast".

På begynnelsen av krigen ble det sorte merket utdelt i papirpose, mens søv og gull ble utdelt i medaljeesker. Ettersom økonomien ble dårligere under krigsårene ble også disse høyere klassene etterhvert utdelt i papirposer og ikke i den tradisjonelle medaljeesken.

Plassering
Såretmerket ble båret på soldatens venstre jakkelomme, nedenfor andre krigsmedaljer eller utmerkelser. Om man mottok merket i f.eks. sølv ble det sorte merket fjernet, slik at man alltid kun bar ett såretmerke på uniformen.
 


 
Såretmerket - Gull 
Utdelingsdokument


 
Såretmerket av 20. juli 1944 
Såretmerket 1939 - Sort

Såretmerket av 20. juli 1944
Etter det mislykkede attentatsforsøket på Hitler den 20. juli 1944, innførte Adolf Hitler et spesielt såretmerke
i tre klasser.

Attentatet ble forsøkt gjennomført i Hitlers HQ i "Wolf's Lair" i Rastenburg av bl.a. Oberst Count Claus Schenk von Stauffenberg.

Det var kun 24 mottakere av dette merket, både militære og sivile. Merket ble i hovedsak produsert av C.E. Junker og det ble produsert ca. 100 stk. Man antar at det ble utdelt totalt 47 av dette merket, da hver mottager fikk 2 stk.

Merket er, som det vanlige, ovalt i formen. Hjelmen er flyttet noe lengre opp, det samme gjelder sverdene. Under hjelmen står datoen og signaturen til Adolf Hitler.

 

   

Anbefalt litteratur/Kilder:
A Collectors Guide to Third Reich Militaria - Tucker
Combat Medals of the Third Reich - Ailsby