Norske medaljer - Andre verdenskrig (WW2)
Postet av: Admin - 02.04.2006 - Sist endret: 27.07.2012 kl. 14:33
 

Oversikt over medaljer tildelt nordmenn for innsatsen under andre verdenskrig (med unntak av NS-medaljer for deltakere på aksemaktenes side). Medaljene er listet med høyeste utmerkelse øverst, og rangert etter plass i medaljehierarkiet.
 
Du finner ytterligere bilder og mer informasjon om disse medaljene på vårt diskusjonsforum og i vårt bildearkiv!

NB! Listen inkluderer ikke St. Olavsorden og andre medaljer som ikke er direkte knyttet til 2. verdenskrig.

 

   

 

   

Krigskorset / Krigskorset med sverd

- Innstiftet 23. mai 1941 av konge Haakon VII.
 
Ble tildelt første gang den 12. desember 1941. Krigskorset er norges høyeste utmerkelse og utdeles av kongen i statsråd. Tildeles norske eller utenlandske militære såvel sivile, som under krig eller væpnet konflikt på en særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdelig, fartøy eller flyavdeling i kamp.

Medaljen er utformet som olavskorset i bronse, med riksvåpenet i relieff i midten. Båndet er festet i en eikekrans på toppen av medaljen, også sett på "Krigsmedaljen". Baksiden er glatt og normalt uten inskripsjoner. Båndet er utført i Norges farger, rødt, hvitt og blått.

Enkelte tidlige utgaver ble gitt uten sverd, men dette ble senere endret og Krigskorset ble delt ut nesten utelukkende med sverd under andre verdenskrig. Om en innhaver av Krigskorset utmerker seg igjen, kan han tildeles et nytt sverd til medaljens bånd. Gunnar Sønsteby er eneste person som har fått tildelt Krigskorset med 3 sverd for sin innsats under motstandskampen.
 
Du finner mye mer informasjon og fullstendig tildelingsliste for Krigskorset på vårt nettsted www.krigskorset.no


Advers               Revers   

Haakon VII's Frihetskors

- Innstiftet 18 mai 1945.

Utdelt til norske eller utenlandske militære og sivile for fremragende militær- eller sivil virksomhet (også administrativ tjeneste) under andre verdenskrig.

Medaljen består av et malteserkors i hvit emalje. Et sirkelrundt felt på 12mm med Haakon VII's initialer danner korsets senter. Under kongens initialer er det e "V" for Victory. Bokstavene er utformet i forgylt sølv.

Medaljens bakside har "Alt for Norge 7 juni 1945" som symboliserer datoen kong Haakon VII returnerte til Norge etter krigen. Båndet er 30mm bredt i skarp blå farge med en hvit stripe på hver side.


Advers               Revers   

St. Olavsmedaljen med ekegren

- Innstiftet av kong Haakon VII den 17. mars 1939

St. Olavsmedaljen ble opprinnelig tildelt som belønning av fortjenester for utbredelse av kjennskap til Norge i utlandet. For å fremme forbindelsen og samfølelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet. Kriteriene for medaljen ble imidlertid endret den 6. februar 1942. Medaljen kunne nå tildeles som belønning for andre tjenester, særlig "for personlig innsats for Norges sak".

22. mars 1943 besluttet man at medaljens bånd skulle få en ekegren i sølv når den ble utdelt "for personlig innsats for Norge under krigen". I likhet med Krigskorsets sverd, kunne det tildeles flere grener om personen utmerket seg gjentatte ganger.

Medaljen er produsert i sølv og viser kong Haakon VII navn og valgspråk. Medaljen ble både produsert av Spink & Son i London, og av bla. Rui i Oslo lenge etter krigen.


Advers                Revers   

Krigsmedaljen

- Innstiftet ved kongelig resolusjon, 23 mai 1941.

Utdeles til norske og utenlandske militære eller sivile som på en fortjenestefull måte har deltatt aktivt i krigen for Norge. Medaljen kan deles ut "post mortem" til alle nordmenn og utlendinger som har kjempet i de norske styrker og handelsflåten, og falt for Norges sak.

Medaljen er preget av kong Haakon VII's bilde, navn og valgspråk på fremsiden. Baksiden er dekorert med en krans og omskriften "Krigsmedaljen". I midten på hver side står kongens navnsiffer. Medaljen måler 32mm og er preget i bronse. Medaljens bånd er rødt og gult i riksbannerets farger.

Om en som har mottatt medaljen gjør seg ytterligere bemerket, kan han tildeles stjerne(r) for å plassere på båndet. En og samme person kan maksimalt motta 3 stjerner.


Advers               Revers   

Haakon VII's Frihetsmedalje

- Innstiftet 18. mai 1945

Ble gitt til norske og utenlandske militære eller sivile, som på en fortjenestefull måte har ytet Norge tjenester under krig (uten at mottakeren må ha deltatt aktivt i kamphandlinger).

Medaljen er 33mm, preget i bronse med Haakon VII initialer H7 preget over "V" for Victory. Omskriften lyder "Alt for Norge 1940-45".

Båndet er ca 32mm og i en skarp blåfarge.

Båndstripen til medaljen er i samme blåfarge og med H7 og krone i gull plassert på midten av båndet.


Advers                Revers   

Deltakermedaljen (med og uten rosett)

- Innstiftet 19. september 1945

Medaljen ble tildelt alle som deltok i kamp og/eller ble såret. I tillegg:
1) Norsk og alliert militært personell som deltok i krigen i 1940 i minst fem dager.
1b) Sivilt personell som utførte arbeid i nær tilknytning til de militære styrker (jernbanepersonell, telegrafer, ansatte ved sykehus m.m.)  i minst fem dager.
2) Personell som tjenestegjorde i de væpnede norske styrker eller i handelsflåten utenfor Norge i minst fire måneder. Alle styrker som var en del av innrykket ved frigjøringen i 1945 fikk tildelt medaljen uten så lange tjeneste.
3) Personell som var oppsatt vinteren 1944-45 og deltok i felttoget i Finnmark i minst 1 mnd.
4) Alliert personell som deltok i frigjøringen av Norge i minst 1 mnd.
5) Personell i Hjemmestyrkene som før 8. mai 1945 hadde tjenestegjort i minst fire måneder.

Medaljen er 33mm og preget i bronse. Forsiden viser riksvåpenet omgitt av datoene for krigens start og slutt, henholdsvis 9. april 1940 og 8. mai 1945. Medaljens bakside har kongeflagget, statsflagget og handelsflagget med en smal sirkel over med innskriften "Deltaker i kampen".

Man kunne tildeles rosett om man hadde utmerket seg flere ganger, slik som vist på bildet. Denne ble båret midt på båndet, på den bredeste hvite stripen.


Advers                 Revers   

Haakon VII's 70års medalje

- Innstiftet etter beslutning av 27. oktober 1942 i henhold til kong Haakon VIIs eget ønske, til minne om hans 70-årsdag den 3. august 1942.
 
Ble tildelt militært personell som tjenestegjorde i de norske væpnede styrkene i Storbritannia den 3. august 1942.

Medaljen er 32mm i diameter. Medaljens forside viser et bilde av kong Haakon VII og omskriften "Haakon VII Norges Konge". Kongens krone danner øvre del av medaljen og er forsynt med et bånd i gul og rød farge som er 32mm bredt.

Medaljen ble produsert av Tostrup i Oslo.


Advers                Revers

 

   

Anbefalt litteratur/Kilder:
Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren - Erik Gjems-Onstad