Kriegsverdienstmedaille og Kriegsverdienstkreuz 1. & 2. klasse
Postet av: Admin - 06.02.2007 - Sist endret: 25.07.2012 kl. 23:08
 

Denne artikkelen omhandler de tyske utmerkelsene Kriegsverdienstmedaille og Kriegsverdienstkreuz 1. & 2. klasse.

 

   

Krigsfortjenestekorset 2. klasse
Krigsfortjenestekorset av 2. klasse (Kriegsverdienstkreuz) erstattet jernkorset 2. klasse for ikke-stridende (non-combatants) kjent fra 1. verdenskrig.

Krigsfortjenestekorset ble etter hvert utdelt så mange ganger at man senere innstiftet Krigsfortjenestemedaljen for å høyne statusen til denne medaljen blant mannskaper i det tredje riket.

Utdeling
Medaljen kom i to versjoner. En med sverd og en uten. Medaljen med sverd ble tildelt til personer som bidro til det tredje rikets krigføring. Dette kunne være styrker som gjorde en viktig innsats, men ikke i direkte kamp med fienden.

Uten uten sverd var ment til personer som ikke var direkte involvert i krigshandlinger men tjente riket. Eksempler på dette er lærere og industriarbeidere. Medaljene ble imidlertid utdelt om hverandre og pga det enorme antallet utdelte medaljer kan kriteriene ha variert noe gjennom krigsårene.
 


   
Kriegsverdienstkreuz
2. klasse uten sverd


 
Kriegsverdienstkreuz 2. kl m/sverd
 
Kriegsverdienstkreuz 2. klasse
uten sverd m/utdelingspose

Totale utdelingstall
KvK med sverd: 6 134 950
Kvk uten sverd: 15 915 673


Utforming
Korset var formet som et Malteserkors og målte 49x49mm. Det ble benyttet flere forskjellige materialer, alt fra sink med bronsjelegering til noen få versjoner i ekte bronsje. Som med mange andre medaljer sank kvaliteten i materialet ettersom krigen vedvarte.

Medaljens forside viser korset med hakekorset i medaljens sentrum. Hakekorset er omkranset av eikeløv. Baksiden har samme utforming, men med årstallet 1939 i sentrum. På medaljens øverste arm var det festet en ring som medaljebåndet ble tredd gjennom.

Krigsfortjenestekorset med sverd hadde i tillegg to sverd som krysset medaljens sentrum. Sverdene har bladet vendt oppover mot medaljens øverste side.

Medaljebåndet har samme farger som jernkorset. Sort, hvit og rød. Fargene er dog byttet om slik at den midterste delen av båndet er farget sort. Den hvite fargen følger deretter og ytterst er båndet farget rødt.

Medaljen kom i en blå, rød eller brun papirpose med navnet på utmerkelser skrevet på posen. Det fulgte også med utdelingsdokument til mottakeren.
 
Plassering
Under formelle seremonier og militære parader ble medaljen båret etter båndet eller som del av en medaljegruppe. I likhet med jernkorset av 2. klasse ble båndet festet i 2. knappehull på uniformsjakken for soldater som var i tjeneste. Medaljen hadde lavere status enn jernkorset 2. klasse og båndet skulle, i tilfeller hvor det var aktuelt, bærer under jernkorsets bånd.
 
 
Krigsfortjenestekorset 1. klasse
Kriegsverdienstkreuz 1. klasse var en høyere utmerkelse enn samme medalje av 2. klasse. Medaljen hadde derfor strengere krav til hvem som kunne bli tildelt den og ble derfor også respektert høyere.

Medaljen kunne, i likhet med de andre gradene, også tildeles fabrikker som produserte mye mer enn forventet. Medaljen ble da vist på en "banner" som ble hengt opp på fabrikken.

Utdeling
Medaljen ble som oftest utdelt i en sort medaljeeske i kunstig skinn. Medaljen var printet på medaljeeskens lokk i sølvfarge. I tilfeller ble medaljen også utdelt i papirpose med navnet på medaljen skrevet på posen i gotisk skrift.

Mottakeren fikk også en "Urkunde"/Utdelingsdokument, nesten lik det man mottok for medaljens 2. klasse.

1. klasse av medaljen ble utdelt for videre innsats etter at en person hadde mottatt 2. klasse. Man kunne også motta medaljen direkte.

Den ble tidelt personell som hadde hatt en viktig rolle i det tredje rikets krigsinnsats.
  
Krigsfortjenestemedaljen med sverd. Utdelingsboks øverst


 
Utdelingsdokument - KvK 1. kl 
Bakside - KvK 1. klasse

Totale utdelingstall
KvK 1. klasse med sverd: 483 603
Kvk 1. klasse uten sverd: 91 231

Utforming

Medaljens forside var helt lik medaljens 2. klasse.
Den var formet som et malteserkors med hakekorset i midten. Hakekorset var omkranset av eikeløv. Den ytterste kanten på "armene" var helt jevn, mens medaljen ellers hadde flere små "prikker".

Medaljens bakside var helt flat med festeanordning i form av nål eller skrutvinge. Denne er veldig lik det man finner på jernkorset av 1. klasse. Produsentens merke var ofte preget på selve nålen eller på baksiden av medaljen. I likhet med 2. klasse som også 1. klasse både med og uten sverd.

Medaljen ble produsert i sink med sølvlegering og kan i svært få tilfeller bli funnet i "800" ekte sølv. Materialet ble ofte dårligere ettersom tilgangen til råvarer ble verre utover i krigen.

Plassering
Krigsfortjenestekorset av 1. klasse ble båret på venstre brystlomme på uniformen.

I tilfeller hvor en og samme person hadde mottatt medaljen både med og uten sverd, ble kun medaljen med sverd benyttet.
 

Krigsfortjenestemedaljen
Kriegsverdienstmedaille ble introdusert 10 måneder etter at det tredje riket hadde innstiftet Krigsfortjenestekorset (Kriegsverdienstkreuz).

Dette ble bestemt da det høye antallet personer, da spesielt sivile, som hadde mottatt Krigsfortjenestekorset gjorde at medaljen ble mindre anerkjent og prestisjen av å motta medaljen sank. Hitler innså dette og bestemte seg derfor for å komme med en ny lavere klasse av medaljen, nemlig Krigsfortjenestemedaljen.

Utforming
Medaljen er sirkelformet og produsert i bronsjefarget metall. Medaljens forside viser Krigsfortjenestekorset uten sverd, mens baksiden har teksten "Fur Kriegsverdienst" (For krigsfortjeneste).

Medaljen hadde samme medaljebånd som Krigsfortjenestekorset, men hadde i tillegg en tynn rød stripe midt på båndet.

Utdeling
Medaljen var kun ment til sivile for innsatsen de gjorde for Tyskland under krigen. Den var spesielt ment for arbeidere som jobbet i fabrikker o.l. som produserte nødvendig utstyr til det tredje riket.

Blant annet ble fabrikker med svært mange tildelte medaljer klassifisert høyere enn andre. Dette var ofte fabrikker som produserte mer enn antallet som var forventet. For dette kunne de få utdelt Krigsfortjenestekorset 1. klasse uten sverd og kunne ha en "banner" på fabrikken som bevitnet fabrikkens gode arbeid.

Dette var spesielt viktig for å høyne moralen blant arbeiderne og i propagandasammenheng


 


Kriegsverdienstmedaille

 
Urkunde til Krigsfortjenestekorset
2. klasse med sverd

 

   

Kilder:
WAF