Eisernes Kreuz (Jernkorset) - En introduksjon
Postet av: Admin - 01.04.2006 - Sist endret: 03.04.2006
 

Jernkorset (Eisernes Kreuz) er en militær orden som først ble innstiftet i 1813 av Preussens konge, Friedrich Wilhelm III, da keiseren hadde erklært krig mot Frankrike og Napoleon den 13. mars 1813.

 

   

Introduksjon og utseende 
Medaljens utseende ble originalt designet av arkitekten Karl Friedrich Schinkel. Medaljen bestod av et sort kryss utformet i jern (senere zink og aluminium). På øverste arm hadde medaljen FW, initialene til keiseren og den preussiske kronen.

I medaljens senter var det et tregrenet eikeløv, og korsets nedre arm hadde årstallet 1814 som indikerte årstallet medaljen ble innstiftet. Baksiden på det originale jernkorset var helt glatt, og var først ment som medaljens "forside", men dette ble etterhvert endret og korset ble båret med årstall og symboler frem.
 


   
Jernkorset 2. klasse 1813

Kjernen var omgitt av en sølvramme som bestod av to separate deler som ble festet sammen. På korsets øverste del var festeringen som skulle holde medaljebåndet. Det originale båndet var sort og hvitt som symboliserte de Preussiske fargene. Korset ble også tildelt til personer som ikke deltok i kamphandlinger, da med båndets farger reverserte.

Medaljen ble utdelt første gang den 10. mars 1813. Medaljen blir kun utdelt under krig, og har derfor blitt utgitt i 4 utgaver, henholdsvis:
 
- 1813 Det opprinnelige jernkorset. Se bilde over.
- 1870 Korsets årstall ble endret til 1870. Kjernen fikk "W" og årstallet 1813 ble plassert på baksiden.
- 1914 Første verdenskrig. Årstallet på fronten endret til 1914.
- 1939 Andre verdenskrig. Årstallet på fronten endret til 1939. "W" fjernet til fordel for hakekorset og båndets farger
ble endret til å inneholde fargen rødt i tillegg til de opprinnelige sort og hvit.
 


 
Jernkorset 2. klasse - 1914
 
Stjernen av Storkorset

Grader/Utdelinger 1813 - 1914

Jernkorsene av 1813, 1870 og 1914 kom i totalt 4 grader:
- Jernkorset 2. klasse
- Jernkorset 1. klasse (Uten bånd)
- Storkorset av Jernkorset (Grosskreuz des Eisernes Kreuz)
- Stjernen av Storkorset av Jernkorset

Jernkorset av 1939 kom i tillegg som:
- Ridderkorset av Jernkorset

(Stjernen av Storkorset ble utdelt kun 2 ganger, Prins von Blücher i 1813 & Field Marshal Paul von Hindenburg i 1918)

Jernkorset 2. og 1. klasse ble utdelt uten hensyn til personens rang eller stilling. For å kunne motta 1. klasse måtte man allerede ha fått tildelt 2. klasse tidligere, men det forekom at begge ble utdelt samtidig. Storkorset av Jernkorset var imidlertid beregnet for Generaler i den tyske hær, og det samme også selvsagt om Stjernen av Storkorset.

Under 1. verdenskrig ble det utdelt ca. 5 millioner jernkors av 2. klasse, og rundt 218.000 av 1. klasse. Nøyaktige tall er imidlertid ikke mulig å finne siden mange av arkivene er tapt eller ødelagt, mange under 2. verdenskrig. Adolf Hitler mottok jernkorset av 1. klasse under WW1.
 
Jernkorset av 1939 - 2. verdenskrig 
1. september 1939 introduserte Adolf Hitler den hittil siste utgaven av jernkorset. Medaljen var på mange måter lik sine forgjengere, men symbolet i midten ble byttet ut med det kjente hakekorset, nasjonal-sosialistenes merke. Årstallet ble byttet til 1939, mens de 3 gjenværende armene på korset var uten noen form for merke eller lignende. Baksiden var kun preget av årstallet 1813 på nederste arm.

Medaljebåndets farger ble endret til rødt, hvitt og sort. Den røde fargen symboliserte blodet som ble spilt under 1. verdenskrig, og ble symbolisert med en bred stripe midt på båndet. Jernkorset 1. klasse har ikke medaljebånd, men nål eller skrutvinge for å feste medaljen på venstre jakkelomme på uniformen.

Hitler introduserte "Krigsfortjenestemedaljen" til personer som ikke deltok i kamphandlinger, og jernkorset av 1939 ble derfor kun utdelt til soldater som hadde deltatt i hæren, luftforsvaret, marinen eller SS.
 


 
Jernkorset 2. klasse 1939


 
Jernkorset 1. klasse 1939

Kriteriene for å motta jernkorset av 1939 var som følger:

1) For outstanding service to Service personnel and for
bravery in the face of the enemy
2) The Cross for a higher grade must be preceeded by the
award of this grade.

Som tidligere utgaver kom jernkorset i 1. og 2. klasse. Hitler introduserte imidlertid "Ridderkorset til Jernkorset av 1939", (Ritterkreuz des Eisernes Kreuz) for ekstremt heltemot i kamp eller utmerket lederskap. Ridderkorset er omtalt i en annen artikkel på samlerforumet.net.

Personer som mottok jernkorset av 2. klasse bar medaljebåndet fra knappehullet på jakken, mens 1. klasse ble båret på venstre brystlomme på uniformen. Om en person hadde mottatt begge klassene, ble ofte begge deler benyttet.

 

Man antar at rundt 2.3 millioner jernkors av 2. klasse ble utdelt under 2. verdenskrig, og rundt 300.000 av 1. klasse.
 
På bildet ses en ukjent tysk soldat med båndet for jernkorsets 2. klasse i knappehullet, samt 1. klasse båret på jakkens venstre side.

Spennen til Jernkorset av 1939 
Soldater og offiserer som hadde mottatt jernkorset under 1. verdenskrig ble tildelt spennen til jernkorset. Denne kom både for å feste på båndet (2.klasse) og til å feste over jernkorset av 1. klasse. Spennen var formet som en ørn med et omkranset hakekors under, og årstallet 1939.

Jernkorset av 1957
Personer som hadde mottatt jernkorset under 2. verdenskrig ble ikke nektet å bære medaljene sine i tiden etter krigens slutt. Dette til tross for at medaljen hadde det forhatte hakekorset. I 1957 kom det derimot erstatninger til medaljene som hadde fjernet hakekorset og byttet dette ut med den orginale ekegrenen som hadde vært på tidligere utgaver. Årstallet forble det samme, nemlig 1939.
 

 
Spennen til Jernkorset 1939

 

 

   

Anbefalt litteratur/Kilder:
The Iron Time - A history of the Iron Cross - Stephen Previtera
The Iron Cross of 1939 - Gordon Williamson