Forsvarets Medalje for Internasjonale Operasjoner
Postet av: Kvart - 20.11.2007 - Sist endret: 03.01.2008
 

Intops-medaljen ble innstiftet 9. oktober 2000. Den var ment å skulle tildeles personell involvert i utenlandsoppdrag i nyere tid. Fra før hadde man de to Innsatsmedaljene, men disse var kun blitt tildelt i forbindelse med Rest-Jugoslavia og Saudi-Arabia.

 

   

Britene hadde sin Campaign Service Medal, som ble utdelt etter operasjoner som ikke hadde egen deltagermedalje. Denne fikk en spenne som oppga tjenestestedet. Muligens med CSM som forbilde, innstiftet Forsvarssjefen Intops-medaljen. Etter vanlig norsk nøkternhet, skulle medaljen dekke de fleste behov, dog uten spenne som englenderne brukte. Om man hadde en eller fem kontingenter bak seg, ville man kun oppnå en medalje.

Verdensutviklingen ville det annerledes. Etter flere endringer av statuttene er medaljen i dag en skygge av det den var ment å være. Majoriteten av tildelingene er for avsluttede tjenestegjøringer, men også i dag forekommer det deltakelse som dekoreres med medaljen.
 
Tildelingskriterier
Mottaksberettiget er det norske personellet, militært eller sivilt, som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i tidsrommet 1947 – 1. november 2005. Det er et krav at operasjonen er besluttet av norske myndigheter.
 


   
Intops-medaljen


 
Medaljebånd til Forsvarets
Medalje for Internasjonale Operasjoner
 
Bakside av Forsvarets
Medalje for Internasjonale Operasjoner

Norske soldater i
internasjonale operasjoner

Videre er det, etter norsk sedvane, ikke aktuelt å tildele to medaljer på samme grunnlag.

Av dette ser man at de største norske bidragene, Tysklandsbrigaden og UNIFIL-styrkene, tilkommer Intops-medaljen. Det samme gjør de mindre, eksempelvis bidraget til Kongo på 1960-tallet. Nordmenn ved feltsykehuset i Korea tilkommer dog ikke medaljen, ettersom de er dekorert med Den norske Koreamedaljen. Tysklandsbrigadens veteranmedalje og FN-medaljene tildeles derimot ikke av norske myndigheter, disse blokkerer derfor ikke berettigelsen til Intops-medaljen.

Etter 1. november 2005 tildeles den bare til militære observatører eller andre som deltar i et enkeltstående ledd i utenlandske operasjoner. I dag er det altså deltagelse i utenlandsoppdrag av mindre karakter som leder frem til medaljen. Er engasjementet større, innstiftes det en ny utgave av Operasjonsmedaljen. Dette er tilfelle med eksempelvis de norske bidragene i Afghanistan, Irak og MTB-ene som tjenestegjorde utenfor Libanon for et års tid siden (2006).

Videre er det krav til deltakelsens varighet. Dersom man deltok før 31. desember 2002 er kravet minst seks sammenhengende måneder. Engasjement etter 1. januar 2003 er tre sammenhengende måneder. For spesielle oppdrag av kortere varighet, kan Forsvarssjefen likevel beslutte at medaljen skal tildeles.

Personell som bidrar særskilt til vedkommende oppdrag, men ikke fyller de øvrige vilkårene, kan etter søknad til Forsvarssjefens medaljeråd og deres vurdering likevel tildeles medaljen.

Utenlandske statsborgere, militære som sivile, kan også tildeles medaljen. Vilkåret er da at de har ytt bistand til norske styrker i utenlandsoppdrag på en fortjenstfull måte.

Medaljen kan tildeles post mortem, og forblir mottakerens eiendom etter hans død.

Selv om personellet skulle ha lang erfaring med slike operasjoner, tildeles medaljen kun en gang. Men medaljebåndet kan utstyres med en, to eller tre stjerner for henholdsvis 15, 30 og 45 måneders akkumulert tjeneste. Skulle medaljebæreren ha over 60 måneders, altså hele fem års, akkumulert erfaring fra utenlandsoppdrag, byttes stjernene ut med laurbærgrein.

Intops-medaljen med laurbærgrein kan også tildeles ”for spesiell innsats under internasjonale operasjoner”, jf Statuttene §4(6). Det utdypes ikke mer om dette, men muligens tar man sikte på tapperhet, alvorlig skade på legemet eller helbred som følge av handling i forbindelse med operasjonen, særdeles fortjenstfullt virke eller lignende.
 
Utforming
Medaljen er rund og med standardiserte 33 millimeter i diameter. Dagens utgave er gråaktig.

På fremsiden har den et reist sverd med laurbærkrans som løper fra sverdbladets rot og til spissen. Baksiden har teksten ” FORSVARET” fra klokka 11 til 13, og teksten ” FOR INTERNASJONALE OPERASJONER” fra 13 til 11.

Den bæres fra et signalblått bånd, 35 millimeter bredt. I midten er en 4 millimeter grå stripe.

Tidligere fantes det en annen utgave. Den hadde sølvstripe, i stedet for grå, på båndet. Videre var selve medaljen i sølvaktig metall, i stedet for grå som i dag. Også laurbærkransen på den sølvaktige medaljen var litt annerledes utformet, den begynte ved sverdhåndtaket, i stedet for roten av bladet som i dag.

Det ryktes at medaljen ble satt i produksjon før godkjenning på øverste hold. Sammen med kostnadene gjorde dette at medaljen ble endret til en versjon som var mildere overfor budsjettdisiplinen.
 


 
Komplett utdelingssett med medalje,
 medalje i miniatyr og båndstripe


 
Medaljen - 1. type

Annet
Dekoreringen av personell som har tjenestegjort fra 1947 og til 1. juni 2001 administreres av FN-veteranenens landsforbund / Tysklandsbrigadenes veteranforening. Men 31. desember 2008 er siste frist for å tildele medaljen til personell som allerede har avsluttet sin tjenestegjøring. Frem til da, kan de rekvirere sine medaljer gjennom veteranforbundene.

Personell som har tjenestegjort etter 1. juni 2001, stadig tjenestegjørende og Intops-medaljen med laurbærgrein administreres av Vernepliktsverket.

Medaljen utdeles i eske med miniatyr og båndstripe. Diplom signert av Forsvarssjefen medfølger.

Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, med eller uten stjerner og laurbærgrein, rangeres rett etter Medaljen for sårede i strid. Dette gjør den til den høyest rangerte medaljen for deltakelse, med unntak av Deltagermedaljen 1940-45 og Koreamedaljen.

Samlermiljøet
Omtrent 100 000 nordmenn har tjenestegjort i utenlandsoppdrag, og over 90 000 av dem er berettiget til medaljen. Dette skulle tilsi at den er meget lett tilgjengelig på samlermarkedet. Imidlertid er ikke dette alltid tilfelle, muligens som følge av at få veteraner har begjært medaljedekoreringen eller at den enda er i familienes eie. Likevel er den ikke umulig å oppdrive, ettersom den deles ut for utenlandsoperasjoner den dag i dag, om enn i mindre omfang enn først tiltenkt. Prismessig ligger vel eske med medalje, miniatyr og båndstripe av "2. versjon" på om lag kr 500 – 900. Litt mer for første versjonen av medaljen.

 

   

Kilder:
Statuttene til Forsvarets Medalje for Internasjonale Operasjoner