Allgemeines Sturmabzeichen
Postet av: Admin - 06.06.2006 - Sist endret: Aldri
 

Allgemeines Sturmabzeichen ble introdusert for å hedre innsatsen til ingeniører, artillerister og annet støttepersonell for å ha utført viktige kamphandlinger for det tredje riket.

 

   

Disse var ofte de første som inntok slagmarken, men deres innsats ble ofte oversett da de sjelden fremsto som så "glamorøse" som oppgavene til infanteri og kavaleri.

Utdeling
Merket ble tildelt: "Alle soldater av alle våpengrener i hæren, inkludert artillerister, som har kjempet side om side med infanteriet og kavaleriet ..." Disse ordene brukte Generaloberst von Brauchitsch da han autoriserte merket for første gang, 1. juni 1940.

Generalstaben og den tyske overkommandoen hadde innsett at personell som tjenestegjorde i såkalte støttefunksjoner ikke hadde fått tiltrekkelig heder for innsatsen de gjorde.
 


   
Allgemeines Sturmabzeichen


 
II. grad (25) av
Allgemeines Sturmabzeichen

I tillegg la von Brauchitsch frem følgende 2 kriterier
for å bli tildelt utmerkelsen:

- 1. For å deltatt i, eller støttet tre forskjellige angrep på tre forskjellige dager med infanteri- eller kavalerienheter.

- 2. Soldaten må være kvalifisert for infanteriangrepsmerket eller panserangrepsmerket.
 
Medlemmer av ingeniør-, artilleri-, anti-stridsvogn-, anti-luft- og sanitetsbataljoner som deltok i kamphandlinger, kunne kvalifisere seg til merket.

Merket ble også utdelt til personer som på egenhånd hadde ødelagt 8 eller flere armerte kjøretøyer, inntil det ble introdusert et eget merke for dette 9. mars 1942.
 
Utforming
Merket er ovalt formet med ekekrans rundt. En ørn som holder hakekorset sitter over en krysset bajonett og stavhåndgranat, noe som igjen symboliserer innsatsen i fremste linje.  Merket ble originalt designet av firmaet Ernst Peekhaus og første grad i sølv var eneste grad da merket ble innstiftet.

Endring av kriterier
Ettersom krigen varte og antallet dager i strid økte betraktelig for mange soldater, ble 4 høyere grader av merket introdusert 22. juni 1943. På dette tidspunktet ble også flere våpengrener kvalifisert for å motta merket. Gradssystemet for merket fulgte samme mønster som det på panserangrepsmerket, som er:
 
- II. klasse for 25 dager
- III. klasse for 50 dager
- IV. klasse for 75 dager
- V. klasse for 100 dager (eller flere)

Grad II og III er relativt lik det originale merket, med samme ovale form, men er større, ørnen sprer seg bredere over eikekransen og har antallet dager skrevet i en firkant nederst på merkets eikekrans. IV. og V. grad tok imidlertid en litt annen form, da dette ble laget likt med panserangrepsmerket av samme grad.

Ettersom merkets grader ble revurdert tok man også hensyn til de lange kampene i Afrika og på østfronten, og det ble laget et system for utdeling av de forskjellige gradene av merket:

- 8 måneder tjeneste tilsvarte 10 dager med strid.
- 12 måneder tjeneste tilsvarte 15 dager med strid.
- 15 måneder tjeneste tilsvarte 25 dager med strid.


 
III. grad (50) av
Allgemeines Sturmabzeichen
 
IV. grad (75) av
Allgemeines Sturmabzeichen


I likhet med andre medaljer og utmerkelser ble det bekreftet i soldatens "Soldbuch" at han hadde mottatt merket, og eventuelt
i hvilken grad.

Plassering
Merket ble båret på uniformes venstre jakkelomme, men var understilt høyere medaljer, som f.eks. jernkorset av 1. klasse og ville i slike tilfeller bli plassert under og til siden for dette.

 

   

Anbefalt litteratur/Kilder:
A Collectors Guide to Third Reich Militaria - Tucker
Combat Medals of the Third Reich - Ailsby