Informasjon om Samlerforumets Medaljer

Her postes all offisiell informasjon fra Samlerforumet!

Moderator: Admingruppa

Post Reply
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9371
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Informasjon om Samlerforumets Medaljer

Post by a[c]e » 30 Oct 2008, 13:33

INFORMASJON OM SAMLERFORUMETS MEDALJER!

Hensikten: Samlerforumet.net har enkelte medaljer som brukere kan tildeles for spesielle bidrag eller ved at kriterier, som nevnt under, blir oppfylt!

Dette er for å hedre brukere og takke for deres innsats på forumet gjennom en slik gimmick! Uten brukerne og bidragsytere hadde forumet ikke utviklet seg slik det har, ei heller hatt en fremtid! Det er som hovedregel Admingruppa som beslutter utdeling av medaljene, men brukerne oppfordres til å nominere kandidater de mener bør påskjønnes!

Mottakere av medaljer vil automatisk få disse under profilbildet sitt, men kan velge at de ikke skal vises offentlig om det er ønskelig! Alle tildelte medaljer kan i helt særskilte tilfeller fratas mottakeren av Admingruppa.

Om du ønsker å nominere noen for medalje(r), ta med Admingruppa via forumet "Kontakt Oss: Admingruppa"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Samlerforumets Fortjenstkors!

Image

Innstiftet: 15. oktober 2007

Kriterier:

Deles ut av Samlerforumet.net!

Medaljen deles ut til medlemmer (vanlige eller sølv/gull) som:

- har utmerket seg med formidabel innsats for forumet eller samlerforumet.net forøvrig over en lengre periode!

- innehar stor kunnskap og kompetanse innenfor ett eller flere samleområder, som på en spesielt god måte kommer andre samlere til gode gjennom deltakelse i diskusjoner på forumet eller i samlermiljøet forøvrig!

- har bidratt på en særlig god måte til samlerforumets utvikling av tjenesten (scripting m.m)!

- på andre måter har gjort en usedvanlig innsats for eller gitt et særlig bidrag til samlermiljøet eller samlerforumet.net!

Samlerforumets Fortjenstkors deles ut med stjerne på båndet. Om medlemmer gjør seg fortjent til medaljen flere ganger vil det deles ut flere stjerner, maksimalt antall er 3.

NB! Det gjøres oppmerksom på at Samlerforumets Fortjenstkors utdeles svært sjeldent og at en brukers bidrag må være av en helt vesentlig karakter!

Medlemmer som mottar medaljen får i tillegg:

- Alle rettigheter som gullmedlem!

- Utdelingsdokument

Øvrig informasjon:

- Medlemmer som blir tildelt medaljen blir listet i "Hall of Fame".
Last edited by a[c]e on 02 Jan 2012, 22:31, edited 14 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9371
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e » 30 Oct 2008, 13:33

2. Samlerforumets Vervemedalje!

Image

Innstiftet: 11. desember 2007

Kriterier:

Deles ut av Samlerforumet.net!

Medaljen deles ut til medlemmer (vanlige eller sølv/gull) som:

- har vervet 2 nye gullmedlemmer til samlerforumet.net, eller

- har vervet 4 nye sølvmedlemmer til samlerforumet.net, eller

- har bidratt til samlerforumet.net's videre eksistens gjennom økonomiske bidrag eller bidrag til trekninger/auksjoner hvor verdien av bidraget tilsvarer/kan sammenlignes med krav til antall vervede, eller

- har vervet et antall sølv- og gullmedlemmer og/eller gitt bidrag som til sammen godkjennes som stort nok, eller

- har bidratt til samlerforumet.net's videre eksistens gjennom andre økonomiske bidrag, eller

- på andre måter har gjort en særlig innsats for vekst i brukerantallet på samlerforumet.net

Samlerforumets Vervemedalje deles ut med eikeløv. Om en bruker gjør seg fortjent til medaljen flere ganger utdeles flere eikeløv. Maksimalt antall er tre.

Medlemmer som mottar medaljen får:

- Utdelingsdokument

Medlemmer som mottar medaljen med 3 ekegrener får i tillegg:

- Alle rettigheter som gullmedlem!

Øvrig informasjon:

- Medlemmer som blir tildelt medaljen blir ikke listet i "Hall of Fame", men blir oppført i egen post om tildeling av SF's medaljer og mottar i tillegg Utdelingsdokument!
Last edited by a[c]e on 17 Oct 2012, 13:59, edited 8 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9371
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e » 13 Dec 2008, 02:33

3. Samlerforumets Fortjenstmedalje!

(tidl. Samlerforumets Bidragsmedalje)

Image

Innstiftet: 21. oktober 2010

Kriterier:

Deles ut av Samlerforumet.net!

Medaljen deles ut til medlemmer (vanlige eller sølv/gull) som:

- Har bidratt på en spesielt god måte til Samlerforumet. Dette kan være via spesielle tråder, poster, funn/posting av spesielle opplysninger eller bidrar på annen måte som Samlerforumets medlemmer har stor nytte eller glede av.

- Gir et bidrag som kommer forumets medlemmer til gode, eksempelvis gjennom rabattavtaler, spesielle tilbud e.l.

- Til vinnere av enkelte konkurranser (ikke trekninger) som arrangeres av Samlerforumet.

- På andre måter bidrar på en særlig positiv måte for Samlerforumet og/eller forumets medlemmer.


Medlemmer som tilfredsstiller kravene til medaljen flere ganger vil motta tall på medaljebåndet f.o.m. andre utdeling. Maksimalt antall tildelinger er tre.

Medaljen vil i stor grad deles ut etter forslag fra våre brukere! Mener du at noen er berettiget? Ta kontakt med Admingruppa!


Øvrig informasjon:

- Medlemmer som blir tildelt medaljen blir ikke listet i "Hall of Fame", men blir oppført i egen post om tildeling av SF's medaljer og mottar i tillegg Utdelingsdokument!

- Bidrag som kun er synlig for enkelte medlemmer (Studieforum etc) vil ikke bli tatt med i vurderingen. Kun bidrag på det åpne forumet eller på delen for Sølv- og Gullmedlemmer er tellende.
Last edited by a[c]e on 03 Jan 2012, 22:16, edited 14 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9371
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e » 11 Aug 2010, 17:34

4. Samlerforumets Medalje for Lang og Tro Tjeneste!

Image

Innstiftet: 11. august 2010

Kriterier:

Deles ut av Samlerforumet.net!

Medaljen deles ut til medlemmer som:

- aktivt har vært medlem av samlerforumets crew/moderatorstand i minimum 3 år!

Medaljen er ment som en påskjønnelse til personer som har gjort en innsats for forumet gjennom verv som moderator/forumcrew og lignende. Deres innsats er et stort bidrag å fremme brukernes opplevelse og forumets seriøsitet som militarianettsted. Ved å motta medaljen kan også tidligere medlemmer av forumets crew ha et synlig bevis på sin tidligere innsats for Samlerforumet!

Medlemmer som tilfredsstiller kravene til medaljen to ganger (minimum 6 år) vil motta rosett på medaljebåndet.

Øvrig informasjon:

- Medlemmer som blir tildelt medaljen blir ikke listet i "Hall of Fame", men blir oppført i egen post om tildeling av SF's medaljer!
Last edited by a[c]e on 03 May 2014, 16:52, edited 5 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9371
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e » 21 Oct 2010, 15:09

5. Samlerforumets Medalje for Lang og Tro Deltakelse!

Image

Innstiftet: 17. desember 2007

Kriterier:

Deles ut av Samlerforumet.net!

Medaljen deles ut til medlemmer (vanlige eller sølv/gull) som:

- aktivt har vært medlem av samlerforumet i minimum 3 år og gjennom sin deltakelse bidratt til at forumet er en nyttig portal og informasjonskilde for samlere!

Ved om en bruker har vært aktiv vil det legges vekt på hans delaktiget i forumet, innlegg m.m. Hvert medlem vil bli vurdert av Admingruppa. Brukere som i stor grad har postet innlegg som kun er ment for å høyne antallet poster vil ikke være kvalifisert til medaljen!

Innleggenes innhold vil i stor grad ha betydning for om en bruker regnes som aktiv, men det forventes samtidig at brukeren har postet et visst antall innlegg! Admingruppa forbeholder seg retten til å ikke utdele medaljen til brukere som de mener diskvalifiserer til medaljen (tidligere utestengte personer etc).

Medlemmer som tilfredsstiller kravene til medaljen to ganger (minimum 6 år) vil motta rosett på medaljebåndet.

Øvrig informasjon:

- Medlemmer som blir tildelt medaljen blir ikke listet i "Hall of Fame", men blir oppført i egen post om tildeling av SF's medaljer!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!

Post Reply

Return to “Offisiell Informasjon”