Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Her postes all offisiell informasjon fra Samlerforumet!

Moderator: Admingruppa

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, Schütze.

Schütze (medlemmet) har vært registrert bruker av samlerforumet.net siden juni 2006, like etter at forumet og nettsiden ble åpnet for brukere.

Medlemmet har helt siden registrering vært en aktiv bruker av diskusjonsforumet. Han har flere ganger kommet med forslag til utbedringer, og gjennom dette vært en viktig ressurs for å fremme forumets brukervennlighet, muligheter og oppbygning. Han var også delaktig i utformingen av medlemsskapene og utprøving av nye funksjoner. Schütze er, per dags dato, også det medlemmet som har skrevet desidert flest innlegg.

Schütze har solide kunnskaper innen flere samleområder. Han ses på av samlerforumet.net som en viktig ressurs innen spesielt våpen- og dokumentkategorien. Dette har han vist gjennom å legge ut flere faktainnlegg med svært god informasjon til andre brukere i form av tekst og bilder. Medlemmet har i tillegg alltid vært behjelpelig ovenfor andre medlemmer da de har stilt spørsmål. Han innehar også stor kunnskap om netthandler, auksjoner og referansekilder innen mange områder av militaria.

Høsten 2007 var Schütze iniativtakeren bak flere nye tiltak på samlerforumet.net som er ment for å hjelpe andre samlere av militaria. Liste over useriøse brukere, samt oversikt over militære museum er eksempler på dette. Samlerforumet.net har videre delegert ansvaret for modifisering og vedlikehold av disse til Schütze.

Medlemmet Schütze tildeles Samlerforumet Fortjenstkors med 1 stjerne etter vedtakelse av samlerforumet.net den 08.10.2007.
Last edited by a[c]e on 01 Feb 2011, 16:50, edited 3 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, Kvart.

Kvart (medlemmet) har vært medlem av samlerforumet siden 1. september 2007. Kvart har på denne relativt korte tiden vist seg som en uvurderlig medlem av forumet!

Medlemmet har helt siden denne datoen vært en svært aktiv og engasjert deltaker på diskusjonsforumet! Kvart ble pga sin store kunnskap, dyktighet og, ikke minst, hjelpsomhet raskt engasjert som en av samlerforumets medarbeidere, både som Moderator på forumet og som forfatter av flere artikler som er publisert på hovedsiden. Forumets ledergruppe tror også at brukerne også vil stille seg fullt og helt bak denne tildelingen!

Han innehar meget god kunnskap om mange samleområder, da spesielt innenfor norske medaljer og ordener, men også innenfor andre kategorier! Medlemmet legger ut svært mange poster med interessant informasjon for forumets brukere! Han har i tillegg svært god kunnskap om referansemateriale og nettsteder hvor informasjon kan forefinnes for medlemmer som har spørsmål eller henvendelser til samlermiljøet.

For forumet har han flere ganger vært delaktig i videreutvikling og forslag for at tjenesten skal forbedres for brukere. I tillegg har han vist et stort engasjement for å hjelpe med samlerforumets arbeid rundt bl.a. studie av det norske Krigskorset m.m.

Medlemmet Kvart tildeles Samlerforumet Fortjenstkors med 1 stjerne etter vedtakelse av samlerforumet.net den 06.03.2008.
Last edited by a[c]e on 13 Jan 2009, 23:41, edited 2 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
Admingruppa
Generalløytnant
Generalløytnant
1-modglob
Posts: 45
Joined: 28 Feb 2011, 19:05
Location: Norge

Post by Admingruppa »

Image Image Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Vervemedalje med ekegren, ekegren nr. 2 & ekegren nr. 3, a[c]e

a[c]e (medlemmet) har vært registrert bruker siden forumets oppstart.

Medlemmet har gjennom sine bidrag både ved verving og ved donasjoner til Juleauksjon(er) bidratt tilstrekkelig til at medaljen deles ut med 3 stk ekegrener allerede ved første gangs tildeling. Tildelingen tilbakedateres da medlemmets bidrag ikke tidligere har vært gjennomgått av Admingruppa.

Medlemmet a[c]e tildeles Samlerforumet Vervemedalje med ekegren etter vedtakelse av Admingruppa. På grunn av det betydelige bidraget til forumet tildeles medaljen tre ganger og ekegren nr. 2 og 3 blir derfor tildelt samtidig.
admingruppa@samlerforumet.net
Admingruppa - Samlerforumet
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, fanejunker.

Fanejunker (medlemmet) har vært registrert bruker siden 18. november 2007.

Medlemmet har siden sin registrering vært en aktiv bruker av forumet. Han har vist seg som en seriøs, kunnskapsrik, flittig og besinnet lagspiller.

Eksempelvis kan det trekkes frem hans omfattende tråder om bajonetter til Mauser og Krag-Jørgensen. Trådene er, i likhet med flere av fanejunkers andre tråder, skrevet med nær sagt folkeopplysning for øye, hvilket er deres utvilsomme styrke. De er omfattende, men presise, lærerike, logisk strukturert og grundig underbygget med fotografier. I tillegg er de velskrevet og har fungert som både skrive- og bidragsinspirasjon for andre brukere. Dette området av militariasamling har fra før svært lite dokumentasjon, og fanejunkers poster har gjort forumet til en kunnskapsdatabase som man kan være stolte av.

Trådene til medlemmet samsvarer helt ut med forumets formål, nemlig å spre kunnskap og samlerglede relatert til militaria. Gjennom disse trådene bidrar han i særlig grad til variasjon og bredde på forumet, samt databaseoppbygging for forumets øvrige medlemmer. Det store antallet poster av høy kvalitet settes pris på av alle brukerne av forumet.

Fanejunker er kunnskapsrik på flere områder, herunder på tysk utstyr, spesielt blankvåpen og feltutstyr. Han har god tilgang til kilder og besitter en imponerende militariasamling. At han på en seriøs og god måte deler sin samling og kunnskap på forumet, er prisverdig og gjør ham til et forbilde for etterfølgelse. I tillegg har hans innspill for forbedringer eller endringer på forumet vært velbegrunnede og blitt tillagt stor vekt av forumets Admingruppe.

Medlemmet fanejunker tildeles Samlerforumet Fortjenstkors med 1 stjerne etter vedtakelse av samlerforumet.net den 18.10.2008.
Last edited by a[c]e on 13 Jan 2009, 23:41, edited 1 time in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Vervemedalje med ekegren & ekegren nr. 2, Bismarck.

Bismarck (medlemmet) har vært registrert bruker siden 27. oktober 2007.

Medlemmet er en svært aktiv bruker av samlerforumets diskusjonsforum og nettsider. Bismarck har alltid fremstått som en støttespiller for samlerforumet, og har gjennom hele sitt medlemskap fremmet forumets sak på flere positive måter. Også under konflikter og vanskelige situasjoner har forumets beste stått i fokus hos medlemmet. Dette verdsettes høyt fra forumets side!

Medlemmet har uten tvil vært en viktig faktor for at nye medlemmer har fått en god velkomst, oppfølging og råd for bruk av forumet. Flere medlemmer har berømmet Bismarck for dette gjennom meldinger til Admin/Moderatorer. Bismarck har i tillegg vervet et stort antall medlemmer og sølv-/gullmedlemmer gjennom positiv omtale på forumet og via andre kanaler.

Bismarcks initiativ og store bidrag til Juleauksjonen 2008 er uten sidestykke i forumets historie, og er en enormt viktig faktor for videre drift, opprettholdelse og videreutvikling av tjenesten. Dette er noe som burde verdsettes høyt av samtlige brukere av nettstedet og diskusjonsforumet!

Medlemmet Bismarck tildeles Samlerforumet Vervemedalje med ekegren etter vedtakelse av samlerforumet.net den 23.12.2008. På grunn av det betydelige bidraget til forumet tildeles medaljen to ganger og ekegren nr. 2 blir derfor tildelt samme dato.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, Kvart.

Kvart (medlemmet) er allerede innehaver av medaljen, og vil derfor bli tildelt stjerne nr. 2!

Medlemmet har gjentatte ganger etter forrige tildeling bidratt med svært gode innlegg på diskusjonsforumet. Kvarts poster er informative og meget innholdsrike. Hans kunnskap om mange emner, spesielt innen medaljer er enorm. Postene har også en tilnærming som gjør at medlemmer lett kan tilegne seg kunnskap om emnet som omhandles. Han har i samme periode levert flere artikler om norske medaljer som er publisert på Samlerforumets hovedside. Disse er til stor glede for mange og bidrar sterkt til vårt mål om å bli det beste nettstedet på norske medaljer og dekorasjoner!

Medlemmet har i tillegg til dette lagt ned et stort arbeid i lister over mottakere av norske medaljer som er og vil bli publisert på "Lukket Medlemsområde" i tiden fremover. Dette arbeidet er tidkrevende og omfattende!

Han har gjennom det som er nevt ovenfor og gjennom flere andre bidrag gjort en solid innsats for at diskusjonsforumet og nettsiden har oppnådd den grad av seriøsitet som er uvurderlig for å gjøre nettstedet interessant ovenfor våre brukere/besøkende. Hans bidrag har uten tvil vært delaktig i den svært gode utviklingen vi har opplevd over det siste året!

Medlemmet Kvart tildeles stjerne nr. 2 til Samlerforumet Fortjenstkors etter vedtakelse av Samlerforumet.net den 12.01.2009.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2008/2009!

April (2008):
a[c]e

Juni (2009):
- Schütze
- Fildfare

September (2009):
- Lillegutt

Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 10 Aug 2010, 20:39, edited 2 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av ekegren nr. 3 til Samlerforumet Vervemedalje, Bismarck.

Bismarck (medlemmet) har vært registrert bruker siden 27. oktober 2007.

Medlemmet tildeles ekegren nummer 3 til Samlerforumets vervemedalje for hans fantastiske arbeid for forumet gjennom verving og arbeid med Samlerforumets Webshop. Han har alene lagt ned timesvis av sin egen fritid for å få Webshop'en til å fungere og gjennom denne skaffe viktige inntekter som uavkortet går til Samlerforumets videre drift!

Medlemmet har fortsatt med å være en viktig faktor for at nye medlemmer har fått en god velkomst, oppfølging og råd for bruk av forumet. Dette kvalifiserer etter Admingruppas skjønn til at Bismarck tildeles medaljen for tredje gang, etter at han mottok medaljen med 2 ekegrener den 23.12.08.


Medlemmet Bismarck tildeles ekegren nr. 3 til Samlerforumet Vervemedalje etter vedtakelse av samlerforumet.net den 25.11.2009.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2010!

Februar:
- DeepC

Juli:
- essox
- SweSA

August:
- Hanssen
- Lazarus

September:
- Kvart
- Mort Homme

Oktober:
- Bismarck

November:
- Arne Håkon
- fanejunker
- Henrik

Desember:
- carlos1
- Bjørn

Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 01 Jan 2011, 17:44, edited 9 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, LH 600.

LH 600 (medlemmet) har vært registrert bruker siden 24. januar 2008.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for verving av 2 -to- nye Gullmedlemmer til Samlerforumet.net.


Medlemmet LH 600 tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av samlerforumet.net den 22.03.2010.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, Bismarck.

Bismarck (medlemmet) har vært registrert bruker av samlerforumet.net siden 27. oktober 2007.

Medlemmet har helt siden registrering vært en svært aktiv bruker av diskusjonsforumet. Han har bidratt med mange poster og spesielt vil Admingruppa fremheve informasjonstråder om flere forskjellige tema som flotte bidrag til Samlerforumets database. Disse inneholder veldig mye informasjon og er oversatt til norsk til glede for mange brukere.

Han har flere ganger kommet med forslag til utbedringer, nye forum og har gjennom dette vært en viktig ressurs for å fremme forumets muligheter og oppbygning. Flere medlemmer har også fremhevet hans evne til å imøtekomme og hjelpe medlemmer som er nyregistrerte på forumet. Dette verdsettes høyt. Samtidig har han en enorm oversikt over forumets funksjoner og innhold, og har flere ganger hjulpet erfarne medlemmer å finne tilbake til informasjon, gamle tråder m.m.

Bismarck har vært en initiativtaker og ildsjel for flere av Samlerforumets prosjekter. Spesielt vil Admingruppa berømme hans enorme arbeid med Samlerforumets Webshop og forskjellige trekninger/auksjoner. Dette har direkte bidratt til at Samlerforumet kan utvikle tjenesten videre!

Medlemmet Bismarck tildeles Samlerforumet Fortjenstkors med 1 stjerne etter vedtakelse av samlerforumet.net den 06.05.2010.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Tjeneste 2010!

Ved innstiftelse:
- a[c]e (1. & 2. gang)
- Schütze

November:
- Kvart

Ovenstående medlemmer har gjennom sitt verv som moderator i minimum 3 år bidratt til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 14 Apr 2012, 20:05, edited 2 times in total.
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!

Følgende medlemmer tildeles medaljen ved innstiftelse for sine gjentatte bidrag til forumet.

Tråder som er listet er kun noe av det som er lagt til grunn for tildelingen. Utdelingene er i hovedsak basert på anbefaling fra andre medlemmer av forumet! Forslag til tildelinger sendes til Admingruppa!


Arne Håkon:
For blant annet: viewtopic.php?t=5088
For blant annet: viewtopic.php?t=7081
Også for svært mange tråder med samleobjekter i særklasse som fremvises til forumets medlemmer.

Bismarck (2):
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=3132 Informasjon om NSDAP
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=4100 Slagskipet Bismarck
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=3434 Luftwaffe

dolmen:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=2661 Gjengrodde stier - Dolmen på tur!

fanejunker (2):
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=1369 Bajonetter for det tyske Mausergeværet
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/view ... =9166#9166 Bajonetter for Kragriflen

Fildfare (2):
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=792 Uniformer og Utstyr - Norge WW2
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=816 Uniformer / Bekledning / Utstyr / til Motstandsbevegelsen

hans-g:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=5395 Vinterkrigens Deltagermedaljer

Kvart:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=2150 Medaljelitteratur

larshe:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=2711 Norske hærs hodeplagg 1905-1940

Mort Homme:
For blant annet svært mange gode hjelmtråder!

norsk41elv:
For blant annet: viewtopic.php?t=4239 Bilder fra sin flotte og svært varierte samling

PREST1:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=3612 Belgiske Medaljer - En oversikt

Schütze:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=38 Info om tyske ID-dokumenter
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=3464 Oversikt over tyske pengesedler

Stian:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=6501 Stor bildesamling offentliggjort

SweSA:
For blant annet: http://www.samlerforumet.net/forum/viewtopic.php?t=458 - Hjelmtråd


Ovenstående medlemmer har gjennom særlige bidrag i form av tråder/poster gjort Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 25.10.2010!
Last edited by a[c]e on 03 Jan 2012, 22:19, edited 4 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2011!

Januar:
- André H
- ayf
- FI92

Februar:
- SteinD
- PREST1
- dolmen
- scuba

Mars:
-bullmann

April:
- a[c]e (2. gang)
- militaria.no

Mai:
- Bjørn A.

September:
- westland
- Atle M

Oktober:
- Flash
- IR16
- hans-g
- Loke

November:
- maxmin
- MHOLST


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 06 Feb 2012, 19:52, edited 9 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9398
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


militaria.no:
For blant annet: viewtopic.php?t=3718 Tråd om NS politiuniformer
Store bidrag til "Studie om Krigskorset"


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 11.01.2011!
Last edited by a[c]e on 03 Jan 2012, 22:20, edited 3 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
Post Reply

Return to “Offisiell Informasjon”