Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Her postes all offisiell informasjon fra Samlerforumet!

Moderator: Admingruppa

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, militaria.no.

militaria.no (medlemmet) har vært registrert bruker av samlerforumet.net siden november 2007.

Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter i en årrekke. Både gjennom stor deltakelse på forumet, men også i arbeidet med studier og artikler som har blitt publisert på Samlerforumets nettsider. Felles for bidragene er at de alle har holdt en svært høy kvalitet og er solid dokumentert med bilder og forklarende tekst.

Bidragene til studier innen både norske medaljer generelt, Krigskorset og flere temaer innenfor Nasjonal Samling har vært til glede og nytte for alle med interesse for temaet. Medlemmets evne til å føre diskusjoner og debatter på en saklig måte må også fremheves som et eksempel til etterfølgelse. Hans oppbygging av tråder gjør at også personer uten tidligere kunnskap om temaet enkelt kan få forståelse og økt kunnskap. Hans arbeid for å dokumentere kopier og forfalskninger, samt originale varianter innen spesielt Nasjonal Samling må også fremheves. Slike bidrag fører til ny interesse innenfor de aktuelle temaene.

Medlemmet er svært hjelpsom overfor andre som har spørsmål eller ønsker tilbakemelding, samtidig som han har delt bilder av egen samling til glede for Samlerforumets medlemmer.

Av andre medlemmer berømmes medlemmets fremstillingsevne og generelle væremåte overfor andre medlemmer av forumet.

Medlemmets bidrag har vært vesentlig for at Samlerforumet skal oppnå målet om å bli det beste nettforumet for norske militariasamlere og hans postinger er alltid i tråd med forumets hovedhensikt, nemlig å skape en god og innholdsrik database.

Medlemmet militaria.no tildeles Samlerforumet Fortjenstkors med 1 stjerne etter vedtakelse av Admingruppa den 22.08.2013.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


hans-g.:
Andre gangs tildeling. For gjentatte gode bidrag til forumet etter første tildeling. Spesielt i arbeidet med Nasjonal Samlings uniformer og Frontkjemperforumet.

PREST1:
Andre gangs tildeling. For gjentatte bidrag og hjelp til andre medlemmer av høy kvalitet. Spesielt under seksjonen for blankvåpen.


Ovenstående medlemmer har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje for andre gang etter vedtakelse i Admingruppa 22.08.2013!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2014!

Januar:
- André H (2. gang)
- ayf (2. gang)
- kawa
- Pugio

Februar:
- Acez
- dolmen (2. gang)
- Hanssen (2. gang)
- joakimrus
- PREST1 (2. gang)
- SteinD (2. gang)

Mars:
- bullmann (2. gang)

April:
- militaria.no (2. gang)

Mai:
- Bjørn A. (2. gang)

August:
- Oberführer

September:
- Tobben
- westland (2. gang)

Oktober:
- Flash (2. gang)
- hans-g (2. gang)
- IR16 (2. gang)

November:
- maxmin (2. gang)

Desember:
- jon


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 01 Feb 2015, 12:25, edited 10 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, KBR.

KBR (medlemmet) har vært registrert bruker siden 17. august 2009.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje (med to ekegrener) for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2012 & 2013 hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen. Bidragene er av en så høy verdi at medaljen deles ut med 2 -to- ekegrener.


Medlemmet KBR tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 05.01.2014.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, Svein T.

Svein T (medlemmet) har vært registrert bruker siden 3. oktober 2012.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2013. Bidraget tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen.


Medlemmet Svein T tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 05.01.2014.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje, eickhorn.

eickhorn (medlemmet) har vært registrert bruker siden 4. november 2009.

Medlemmet tildeles ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2013, hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen.


Medlemmet eickhorn tildeles ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 05.01.2014.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


panserjager:
Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter på forumet over en lang periode. Hans bidrag fremsettes på en forbilledlig måte, både ved å dele av egen samling og kunnskap, samt ved å hjelpe andre samlere i deres søken etter informasjon.

Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 17.02.2014!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, essox.

essox (medlemmet) har vært registrert bruker siden 3. juli 2007.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for verving av 2 -to- Gullmedlemmer til Samlerforumet.net.


Medlemmet essox tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 04.05.2014.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


Acez:
Medlemmet har vært en god bidragsyter på forumet i en årrekke. Hans bidrag er av høy kvalitet, både hva gjelder informasjon og bilder, til stor glede for Samlerforumets medlemmer. Postene spenner over flere felt, men spesielt trekkes tysk feltutstyr frem som et område hvor medlemmet på en særlig god måte har delt av sin kunnskap.

Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 07.09.2014!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2015!

Februar:
- Jaegermeister (2. gang)

Mars:
- kompani-linge (2. gang)
- Tor-Helge

Mai:
- LH 600 (2. gang)

Juni:
- Erik E.
- norsk41elv (2. gang)

Juli:
- DMS1944 (2. gang)

August:
- erikg (2. gang)
- KBR (2. gang)

Oktober:
- Svein T

Desember:
- mauserk98 (2. gang)


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Re: Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Tjeneste 2015!

April:
- Bjørn A. (2. gang)


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt verv som moderator/crew bidratt til Samlerforumets diskusjonsforum i minimum 3 år!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Re: Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2016!

Januar:
- Rudolf Souval (2. gang)

April:
- olli (2. gang)

Juni:
- Akkarbelling (2. gang)
- Stian (2. gang)

Juli:
- Artillerist (2. gang)
- zaikoboy (2. gang)

Oktober:
- panserjager (2. gang)

November:
- Leander_h (2. gang)

Desember:
- Vegard T (2. gang)


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Re: Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, Bjørn A.

Bjørn A. (medlemmet) har vært registrert bruker siden 1. juni 2008.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje (med tre ekegrener) for verving av ett Gullmedlem, samt bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2015 hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen. Bidragene er av en så høy verdi at medaljen deles ut med 3 -tre- ekegrener.


Medlemmet Bjørn A. tildeles Samlerforumets Vervemedalje med tre ekegrener etter vedtakelse av Admingruppa den 03.01.2016.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Re: Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, Kvart.

Kvart (medlemmet) har vært registrert bruker siden 1. september 2007.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2012, 2013 & 2015. Bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen.


Medlemmet Kvart tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 03.01.2015.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Re: Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, vonLind.

vonLind (medlemmet) har vært registrert bruker siden 19. juli 2015.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje (med to ekegrener) for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2015 hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen. Bidragene er av en så høy verdi at medaljen deles ut med 2 -to- ekegrener.


Medlemmet vonLind tildeles Samlerforumets Vervemedalje med to ekegrener etter vedtakelse av Admingruppa den 03.01.2015.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
Post Reply

Return to “Offisiell Informasjon”