Tildeling av Samlerforumets Medaljer!

Her postes all offisiell informasjon fra Samlerforumet!

Moderator: Admingruppa

User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje, LH 600.

LH 600 (medlemmet) har vært registrert bruker siden 24. januar 2008.

Medlemmet tildeles ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje for verving av ytterligere 2 -to- nye Gullmedlemmer til Samlerforumet siden første tildeling.


Medlemmet LH 600 tildeles ekegren nr. 2 til Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 19.02.2012.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


militaria.no:
Andre gangs tildeling. For gjentatte meget gode bidrag til forumet. Spesielt i kategorien "Uniformer / Utstyr / Dokumenter" - "Nasjonal Samling".


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje for andre gang etter vedtakelse i Admingruppa 24.02.2012!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Tjeneste 2012!

April:
- Bjørn A.


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt verv som moderator/crew bidratt til Samlerforumets diskusjonsforum i minimum 3 år!
Last edited by a[c]e on 04 Apr 2013, 09:05, edited 1 time in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


erikg:
For meget fine bidrag til svært mange deler av forumet, kanskje spesielt under hjelmseksjonen!

Pugio:
For meget flotte bidrag til forumet, spesielt til forumets blankvåpenseksjon!


Ovenstående medlemmer har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 10.06.2012!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


Lillegutt:
Medlemmet har vært deltaker helt fra forumets start. Han har i en periode fungert som moderator og har gitt gode bidrag spesielt innenfor tyske medaljer og merker. Han har bidratt med mye god hjelp til andre medlemmer spesielt innenfor dette området.


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 16.10.2012!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


DeepC:
Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter på forumet i mange år. Han har bidratt med svært mange gode innlegg og herunder fantastiske innlegg om funn av medaljer og gjenstander på havets bunn.


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 24.11.2012!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Deltakelse 2013!

Januar:
- Rudolf Souval

Mars
- DeepC (2. gang)

April
- olli

Juni
- Akkarbelling
- Stian

Juli
- 6bm8
- Artillerist
- eickhorn
- essox (2. gang)
- Scanman
- zaikoboy

August:
- Lazarus (2. gang)

September:
- Kvart (2. gang)

Oktober:
- Bismarck (2. gang)
- panserjager

November:
- Arne Håkon (2. gang)
- fanejunker (2. gang)
- Henrik (2. gang)
- Leander_h

Desember:
- Bjørn (2. gang)
- carlos1 (2. gang)
- VegarT


Ovenstående medlemmer har gjennom sitt medlemsskap i minimum 3 år bidratt på en god måte til Samlerforumets diskusjonsforum!
Last edited by a[c]e on 03 Jan 2014, 23:14, edited 9 times in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, DeepC.

DeepC (medlemmet) har vært registrert bruker siden 19. februar 2007.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje (med to ekegrener) for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2011 & 2012 hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen. Bidragene er av en så høy verdi at medaljen deles ut med 2 -to- ekegrener.


Medlemmet DeepC tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 01.01.2013.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, hans-g.

hans-g (medlemmet) har vært registrert bruker siden 24. oktober 2008.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2010 & 2012, samt verving av ett Gullmedlem, hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen.


Medlemmet hans-g tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 01.01.2013.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumets Vervemedalje, Henrik.

Henrik (medlemmet) har vært registrert bruker siden 22. november 2007.

Medlemmet tildeles Samlerforumets Vervemedalje for bidrag til Samlerforumets Juleauksjon 2012, hvor bidragene tilsvarer i verdi med kravet til antall vervede for tildeling av medaljen.


Medlemmet Henrik tildeles Samlerforumets Vervemedalje etter vedtakelse av Admingruppa den 01.01.2013.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


essox:
Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter på forumet i mange år. Han har bidratt på mange områder og er spesielt kunnskapsrik innenfor NS hvor han stadig poster informasjon som er til glede for andre samlere!


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 22.02.2013!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Begrunnelse for tildeling av Samlerforumet Fortjenstkors, Bismarck

Bismarck (medlemmet) er allerede innehaver av medaljen, og vil derfor bli tildelt stjerne nr. 2!

Siden sist tildeling av medaljen har Bismarck fortsatt å være en betydelig bidragsyter på SF, til glede for hele SFs medlemsmasse. Spesielt har han, med støtte i sin brede oversikt over både SF og militariafeltet generelt, utmerket seg med sin hjelpsomhet overfor nye medlemmer, det enten være seg bistand til å poste bilder eller søke informasjon om objekter eller lignende.

Etter å ha blitt utnevnt som moderator og senere medlem av Admingruppa, har Bismarck vist meget stor innsats, og nedlagt et betydelig arbeid i moderatorvervet. Han har klart bidratt til å gjøre SF mer oversiktelig for medlemmene, og enkelttråder mer lesevennlige. I tillegg har han påtatt seg, og med rosverdig nidkjærhet, bistått i driften av SFs webbutikk og vært en helt uvurderlig pådriver til Samlerforumets Juleauksjoner i flere år. Fjorårets juleauksjon til inntekt for driften av SF, ble en av de bedre juleauksjonene i SFs historie.

Bismarcks høvelige, vennlig, bidragsvillige og imøtekommende holdning er til inspirasjon for alle SFs medlemmer, gamle som nye.

Medlemmet Bismarck tildeles stjerne nr. 2 til Samlerforumets Fortjenstkors etter vedtakelse av Admingruppa den 22.02.2013.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


Flash:
Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter på forumet i mange år. Han har spesielt kommet med mye informasjon og bidrag på medaljeforumene og har vært svært delaktig i å øke kunnskapen blant Samlerforumets medlemmer!


Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 22.03.2013!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Medalje For Lang og Tro Tjeneste 2013!

April:
- Bismarck

November:
- Kvart (2. gang)

Ovenstående medlemmer har gjennom sitt verv som moderator/crew bidratt til Samlerforumets diskusjonsforum i minimum 3 år!
Last edited by a[c]e on 05 Jan 2014, 17:04, edited 1 time in total.
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
User avatar
a[c]e
General
General
1-admin
2-vervetx3langtrotx2langtrodx2
Posts: 9391
Joined: 02 Apr 2006, 14:13
Location: Norge
Contact:

Post by a[c]e »

Image

Tildeling av Samlerforumets Fortjenstmedalje!


Tor-Helge:
Medlemmet har vært en aktiv bidragsyter på forumet over lang tid. I hele perioden har han bidratt på en forbilledlig måte, både ved å dele av egen samling og hjelpe andre med nyttig informasjon til stor glede for mange av medlemmene.

Ovenstående medlem har gjennom sine bidrag vært delaktig til å gjøre Samlerforumets diskusjonsforum til en flott database for våre medlemmer og tildeles Samlerforumets Fortjenstmedalje etter vedtakelse i Admingruppa 31.07.2013!
ace@samlerforumet.net
Samler i hovedsak på norske medaljer/ordener (alle epoker) samt engelske og tyske medaljer fra andre verdenskrig!
Post Reply

Return to “Offisiell Informasjon”